Een webshop is een winkel welke alleen toegankelijk is via het Internet. Een veelgebruikte andere term voor "webshop" is "internetwinkel". Een bekend voorbeeld van een webshop is Amazon.com.

Vanuit een webshop kunnen mensen op afstand artikelen bestellen. Dit kan/kunnen boeken, computers, witgoed, bruingoed of digitale diensten zijn. Webshops zijn meer gebonden door de realiteit buiten het internet door diverse invoerrechten en internationale handelsverdragen en blokkades. Zo mogen bijvoorbeeld Pentium 4 processoren niet worden uitgevoerd naar staten zoals Noord-Korea en zijn de verschillende belastingtarieven toepasbaar op de landen van herkomst.
Advertentie